Dappere Nieuwe Wereld

Dappere Nieuwe Wereld Congres
“Naar een Nieuw Contract tussen Overheid en Maatschappij”
Vrijdag 29 november 2013
Grand Hotel Huis ter Duin

Nederland is fundamenteel aan het veranderen. Een nieuwe generatie denkers vindt dat het huidig economisch, maatschappelijk en politiek systeem verouderd is en dat de aanhoudende crisis het failliet ervan illustreert. Daarom is er dringend behoefte aan vernieuwende ideeën  van dappere denkers en doeners.

Met veel genoegen nodigen wij u uit voor het congres Dappere Nieuwe Wereld dat vrijdag 29 november in Grand Hotel Huis ter Duin zal worden gehouden. Het congres biedt jonge denkers een platform voor het uitdragen van hun visie en ideeën over de toekomst van Nederland. Zij gaan het debat aan met de huidige leiders van politiek, economie en maatschappelijke instellingen. Tenslotte worden jonge denkers gekoppeld aan de overheid, bedrijven en instellingen die hun ideeën ruimte geven voor de uitvoering ervan.

De inzet van het congres is om huidige en toekomstige leiders te inspireren om andere wegen in te slaan en zo een uitweg te vinden uit de crisis. Het centrale thema verwijst naar de noodzaak dat overheid en maatschappij een nieuw contract met elkaar moeten aangaan op basis van de principes van Het Goede Leven. De ambitie moet zijn om onze toekomst opnieuw vorm te geven door baanbrekende innovaties in economie, overheid en samenleving. Bestuurders op alle niveaus en in alle sectoren horen leidend te zijn in het vinden van nieuwe, onconventionele wegen om het hoofd te bieden aan de complexe maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Het congres zal daarom een daadkrachtige aanzet geven om de grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Een aanpak die moet leiden naar een ander type economie, samenleving en bestuur en gericht op een radicale hervorming van bestaande structuren en instellingen.

Joop Hazenberg, Farid Tabarki en Rens van Tilburg geven tijdens het congres een heldere voorzet voor het debat dat in ronde tafelgesprekken zijn vervolg krijgt. Inmiddels heeft een aantal spraakmakende voortrekkers uit bedrijfsleven, politiek, openbaar bestuur en wetenschap zich reeds gecommitteerd om een bijdrage te leveren.

Het programma
12.00 uur inlooplunch
13.00 uur plenaire sprekersdeel
14.30 uur debat 
16.00 uur de oogst wordt binnengehaald
Aansluitend de netwerkborrel.

Klik hier om u te registreren voor één van de subsessies

Founding partners: